اطلاع رسانی مردمی

بچه های اهواز

بازدید از پل زیر گذر شریعتی و رفع مشکلات توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب شیخ کاظم سواری

جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵


تاريخ : 1395/12/11 | | نویسنده : |

شباب الاهواز

بازدیدحجت الاسلام والمسلمین دکتر شیخ کاظم سواری عضو شورای کلانشهر اهواز و دکتر سیدخلف موسوی شهردار اهواز و شهردار منطقه و معاونت خدمات شهری منطقه از کوی مندلی

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵


تاريخ : 1395/12/11 | | نویسنده : |

بچه های اهواز

ازدید شهرداری منطقه ۳ اهواز و ایستادن با مردم جلوی شرکت نفت و جلوگیری از بستن راه علی آباد پیگیری کار مراجعات مردمی در منطقه

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵


تاريخ : 1395/12/11 | | نویسنده : |

شیخ کاظم سواری در شورای شهر اهواز

بازدید از آسفالت سازی در منطقه خبینه با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب شیخ کاظم سواری

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵


تاريخ : 1395/12/11 | | نویسنده : |

شورای شهر اهواز

پیگیری زمینهای ورزشی شلنگ آباد وگلدشت توسط حجت الاسلام والمسلمین شیخ کاظم سواری وشهردار منطقه ومعاونت خدمات شهری

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵


تاريخ : 1395/12/11 | | نویسنده : |

  1  2  • paper | دنیای اس ام اس | سامان